x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Qatlanan V Diskli Mala

Özduman - Qatlanan V Diskli Mala

Özduman - Qatlanan V Diskli Mala

İş genişliyi: 4-7 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı