x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Qatlanan V Diskli Mala

Özduman - Qatlanan V Diskli Mala

Özduman - Qatlanan V Diskli Mala

İş genişliyi: 4-7 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı