x
a g r o t a m
Agricultural equipment

Özduman - Diskli Mala-2

Özduman - Diskli Mala-2

Özduman - Diskli Mala-2

İş genişliyi: 1.8-3,6 m
Daşınması: Asılan,Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı