x
a g r o t a m
Agricultural equipment

Özduman - COPYROLL merdaneleri
Kəltən əzən

Özduman - COPYROLL merdaneleri Kəltən əzən

Özduman - COPYROLL merdaneleri Kəltən əzən

İş genişliyi: 4.5-6 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı