x
a g r o t a m
Agricultural equipment

Doğanlar - Yaylı Çizel-2

Doğanlar - Yaylı Çizel-2

Doğanlar - Yaylı Çizel-2

İş genişliyi: 2.35-4.40 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Əkinə hazırlama
Traktor gücü: 70-150hp