x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Shaktiman - Şəkər qamışı
yığan

Shaktiman - Şəkər qamışı yığan

Shaktiman - Şəkər qamışı yığan

İş genişliyi: 1.00 m
Daşınması: Özüyeriyən
Təyinatı: Torpağa qulluq
Traktor gücü: 173 hp