x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Yaylı, Bıçaqlı Cizel,
Partlatma

Özduman - Yaylı, Bıçaqlı Cizel, Partlatma

Özduman - Yaylı, Bıçaqlı Cizel, Partlatma

İş genişliyi: 1.3-4.4 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı