x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Vibcom L

Özduman - Vibcom L

Özduman - Vibcom L

İş genişliyi: 3.5-6 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı