x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Oxlu və Qoşulan sistemli
toxum əkən (xüsusi sifariş)

Özduman - Oxlu və Qoşulan sistemli toxum əkən (xüsusi sifariş)

Sıra sayı: 8-12 sıra
Daşınması: Asılan və qoşulan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 120-170hp