x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Lazer torpaq
düzləşdirici

Özduman - Lazer torpaq düzləşdirici

Özduman - Lazer torpaq düzləşdirici

İş genişliyi: 3-6 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı