x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Kəltən əzən

Özduman - Kəltən əzən

Özduman - Kəltən əzən

İş genişliyi: 2.4-3.5 m
Daşınması: Qoşulan,Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı