x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - İtlayan tipli partlatma
İTP

Özduman - İtlayan tipli partlatma İTP

İş genişliyi: 2- 3.5 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı