x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Havalı toxum əkən Diskli
HVMD-K

Özduman - Havalı toxum əkən Diskli HVMD-K

Sıra sayı: 5- 6 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 80-100hp