x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Özduman - Çapa aqreqatı
yaylı,bıçaqlı

Özduman - Çapa aqreqatı yaylı,bıçaqlı

Özduman - Çapa aqreqatı yaylı,bıçaqlı

yaylı,bıçaqlı
İş genişliyi: 5-9 sıralı
Daşınması: Asılan
Təyinatı:Alaq otları ilə
mübarizə,
Sıra arası gübrələmə