x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Karataş - Diskli Kotan 3-lü

Karataş - Diskli Kotan 3-lü

Karataş - Diskli Kotan 3-lü

Diskli Kotan 3-lü 
İş genişliyi: 1 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Əkinə hazırlama
Traktor gücü: 80-100hp