x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Karataş - Diskli Kotan 3-lü-2

Karataş - Diskli Kotan 3-lü-2

Karataş - Diskli Kotan 3-lü-2

İş genişliyi: 0.3x1 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Ağac və s. əkini
Traktor gücü: 80-100hp