x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Shaktiman - Toxum Əkən

Shaktiman - Toxum Əkən

Sıra sayı: 4 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum əkmə/gübrələmə
Traktor gücü: 55-85hp