x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Shaktiman - Ot doğrayıb
qarışdıran

Shaktiman - Ot doğrayıb qarışdıran

Shaktiman - Ot doğrayıb qarışdıran

Yem tutumu: 5 m/kub
Daşınması: Quşulan
Təyinatı: Heyvandarlıq
Traktor gücü: 25-40 hp