x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Yaylı, bıçaqlı Diskarov
SDH

Özduman - Yaylı, bıçaqlı Diskarov SDH

Özduman - Yaylı, bıçaqlı Diskarov SDH

İş genişliyi: 2- 4 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı