x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Yaylanır Diskarov STH

Özduman - Yaylanır Diskarov STH

Özduman - Yaylanır Diskarov STH

İş genişliyi: 2-4m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı