x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Vibcom XL

Özduman - Vibcom XL

İş genişliyi: 6-8 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı