x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Vibcom S

Özduman - Vibcom S

Özduman - Vibcom S

İş genişliyi: 2.5-4 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı