x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Taxil səpən

Özduman - Taxil səpən

Özduman - Taxil səpən

İş genişliyi: 2.3-3.4m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Taxıl əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 70-120hp