x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - STH-K Mərdanəli diskli
mala

Özduman - STH-K Mərdanəli diskli mala

Özduman - STH-K Mərdanəli diskli mala

İş genişliyi: 4-6 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatıı