x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Sıra arası Frezli Çapa
FCM

Özduman - Sıra arası Frezli Çapa FCM

Özduman - Sıra arası Frezli Çapa FCM

İş genişliyi: 1.3-4,4 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Alaq otları ilə mübarizə
Sıra arası gübrələmə