x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - S bıçaqlı Qultivator

Özduman - S bıçaqlı Qultivator

Özduman - S bıçaqlı Qultivator

İş genişliyi: 2-3.8m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı