x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Qatlanan Dikli Mala

Özduman - Qatlanan Dikli Mala

Özduman - Qatlanan Dikli Mala

İş genişliyi: 4.5-6 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı