x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Partlatma, fransıztipli
Diskli Mala

Özduman - Partlatma, fransıztipli Diskli Mala

İş genişliyi: 0.8- 5 m
Daşınması: Asılan,Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı