x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Küləş Kultivatoru

Özduman - Küləş Kultivatoru

Özduman - Küləş Kultivatoru

İş genişliyi: 3.5-9.25m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Əkinə hazırlıq