x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Hidravlik,qoşulan, Diskli
mala

Özduman - Hidravlik,qoşulan, Diskli mala

Özduman - Hidravlik,qoşulan, Diskli mala

İş genişliyi: 2.2-4 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı