x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Havalı toxum əkən Diskli
HVM-D

Özduman - Havalı toxum əkən Diskli HVM-D

Özduman - Havalı toxum əkən Diskli HVM-D

Sıra sayı: 4- 8 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 60-100hp