x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Havalı toxum əkən
Baltalı HVM-K

Özduman - Havalı toxum əkən Baltalı HVM-K

Özduman - Havalı toxum əkən Baltalı HVM-K

Sıra sayı: 5- 6 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 80-100hp