x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Diskli Mala, kontrol
təkərli

Özduman - Diskli Mala, kontrol təkərli

Özduman - Diskli Mala, kontrol təkərli

İş genişliyi: 0.52-2,6 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatıaqreqatı