x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Diskli Mala

Özduman - Diskli Mala

Özduman - Diskli Mala

İş genişliyi: 1.8-4 m
Daşınması: Qoşulan
Təyinatı: Toxum yatağı
hazırlama aqreqatı