x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Diskli Kotan

Özduman - Diskli Kotan

İş genişliyi: 0.52-2.60 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Əkinə hazırlıq