x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Karataş - Kanal açan

Karataş - Kanal açan

Karataş - Kanal açan

İş genişliyi: 1 m
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Əkinə hazırlama
Traktor gücü: 80-100hp