x
a g r o t a m
Сельскохозяйственная техника

Shaktiman - Dərman çiləıyici

Shaktiman - Dərman çiləıyici

İş genişliyi: 5-6 sıra/m
Daşınması: özüyeriyən
Təyinatı: Əkinə qulluq
Xidmət sahəsi: Uzun gövdəli bitkilər