x
a g r o t a m
Agricultural equipment

Özduman - Əkiz toxum əkən (xüsusi
sifariş)

Özduman - Əkiz toxum əkən (xüsusi sifariş)

Özduman - Əkiz toxum əkən (xüsusi sifariş)

Sıra sayı: 8 sıra(cüt əkim)
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 120hp