x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Qatlanan Taxil səpən
Diskli Cüt teleskoplu HVMD-DT

Özduman - Qatlanan Taxil səpən Diskli Cüt teleskoplu HVMD-DT

Sıra sayı: 6 - 7 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 110-120hp