x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Qatlanan Havalı toxum
əkən Diskli HVMD-FK

Özduman - Qatlanan Havalı toxum əkən Diskli HVMD-FK

Özduman - Qatlanan Havalı toxum əkən Diskli HVMD-FK

Sıra sayı: 6- 8 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 120-170hp