x
a g r o t a m
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Özduman - Havalı toxum əkən HVM

Özduman - Havalı toxum əkən HVM

Özduman - Havalı toxum əkən HVM

Sıra sayı: 4- 8 sıra
Daşınması: Asılan
Təyinatı: Müxtəlif toxum əkmə aqreqatı
Traktor gücü: 60-100hp